Menu

Oferta

Administrowanie nieruchomością

(dla wspólnot posiadających własny zarząd) oraz zarządzanie nieruchomością powierzoną w myśl art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.

 • Reprezentujemy interesy wspólnoty wobec firm, instytucji, urzędów oraz dewelopera,
 • Przygotowujemy wszelkie umowy związane z utrzymaniem nieruchomości i nadzorujemy ich realizację,
 • Zlecamy i nadzorujemy usuwanie awarii oraz ich skutków jeśli jej usunięcie należy do instytucji zewnętrznych takich jak wodociągi, dostawcy ciepła i energii elektrycznej,
 • Przygotowujemy, zwołujemy i sprawnie prowadzimy zebrania wspólnoty mieszkaniowej oraz organizujemy i przeprowadzamy w imieniu zarządu w razie potrzeby głosowania nad uchwałami w tzw. trybie obiegowym
 • Przygotowujemy projekty planu gospodarczego i korekt tego planu, po uzyskaniu akceptacji zarządu wspólnoty,
 • Rozliczamy dostawy mediów, w tym zużycie indywidualne,
 • Dokonujemy wszelkich rozliczeń wspólnoty poprzez rachunki bankowe umożliwiające internetowy dostęp bierny i aktywny dla zarządu wspólnoty. Nie prowadzimy obrotu gotówkowego,
 • Prowadzimy księgę obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przepisami prawa budowlanego,
 • Zlecamy kontrole techniczne i okresowe przeglądy nieruchomości oraz urządzeń, stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
 • Zlecamy i nadzorujemy windykację nieuiszczonych należności na rzecz wspólnoty
 • Pomagamy właścicielom lokali w występowaniu z roszczeniami dotyczącymi usunięcia usterek i wad budowlanych wobec dewelopera

Nasza gwarancja jakości

Zatrudniamy najlepszych specjalistów i sprawdzone firmy zewnętrzne zajmujące się takimi usługami jak sprzątanie czy ochrona. Stabilność zatrudnienia, fachowość i odpowiedzialność naszych partnerów biznesowych pozwala nam udzielić gwarancji obejmującej: prawidłowość rozliczeń, kontakt telefoniczny i mailowy z dedykowanym, znanym z imienia i nazwiska administratorem oraz księgowym.

Sprawdź nasze referencje