Menu

Nasze wynagrodzenie

Zapewniamy rozsądną cenę i wysoką jakość usług dzięki stałej optymalizacji kosztów i sprawności organizacyjnej. Proponujemy dwa poziomy cenowe i dwa zakresy świadczenia usług.

  • podstawowy – obejmujący standardowy koszyk usług zapewniający prawidłowe i sprawne funkcjonowanie wspólnoty. Komfort, wygoda i bezpieczeństwo mieszkańców są naszym standardem,
  • rozszerzony – zawierający koszyk standardowy, uzupełniony o dodatkowe usługi, np.: indywidualny sposób raportowania rozliczeń i rozrachunków,

Aby uzyskać informację dotyczącą orientacyjnych kosztów administrowania/zarządzania budynkiem, prosimy o wypełnienie formularza

(dzielnica/osiedle)
jest   nie ma
tak   nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do przedstawienia wyceny kosztów administrowania/zarządzania budynkiem (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)
Captcha image
Kod jest nieczytelny? Pokaż nowy kod.

Jeśli najważniejsza jest rekordowo niska cena, a jakość usług jest celem drugorzędnym, to z przykrością informujemy, że nie będziemy mogli złożyć takiej oferty gdyż dbamy o naszą reputację i wiarygodność.

Nasza gwarancja jakości

Zatrudniamy najlepszych specjalistów i sprawdzone firmy zewnętrzne zajmujące się takimi usługami jak sprzątanie czy ochrona. Stabilność zatrudnienia, fachowość i odpowiedzialność naszych partnerów biznesowych pozwala nam udzielić gwarancji obejmującej: prawidłowość rozliczeń,kontakt telefoniczny oraz mailowy z dedykowanym oraz znanym z imienia i nazwiska administratorem oraz księgowym.

Sprawdź nasze referencje