Menu

Oferta

Obsługa finansowo-księgowa

Oferujemy obsługę finansowo-księgową na najwyższym poziomie merytorycznym.

  • Prowadzimy księgowość wspólnoty zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrze znamy przepisy podatkowe,
  • Sporządzamy okresowe informacje o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach,
  • Zlecamy, nadzorujemy i aktywnie uczestniczymy w windykacji należności od właścicieli oraz z tytułu pożytków,
  • Na bieżąco analizujemy sytuację finansową wspólnoty i doradzamy w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacji
  • Rozliczamy media, w tym zużycie indywidualne oraz udostępniamy informację dotyczącą rozliczeń poprzez internet (kartoteka on-line)
  • Wraz z bankiem prowadzącym rachunek wspólnoty udostępniamy członkom zarządu możliwość autoryzacji przelewów lub podgląd historii rachunku
  • Udzielamy informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali w godzinach dyżurów telefonicznych oraz poprzez e-mail
  • Administrujemy budynkami w imieniu i na rzecz dewelopera.

Nasza gwarancja jakości

Zatrudniamy najlepszych specjalistów i sprawdzone firmy zewnętrzne zajmujące się takimi usługami jak sprzątanie czy ochrona. Stabilność zatrudnienia, fachowość i odpowiedzialność naszych partnerów biznesowych pozwala nam udzielić gwarancji obejmującej: prawidłowość rozliczeń, kontakt telefoniczny i mailowy z dedykowanym, znanym z imienia i nazwiska administratorem oraz księgowym.

Sprawdź nasze referencje