Menu

Oferta

Przejęcie nieruchomości

Przejmujemy nieruchomości wspólnot, które nie mają uporządkowanych spraw związanych z przejęciem nieruchomości od gminy, developera lub byłego administratora. Należy przez to rozumieć braki w dokumentacji technicznej i prawnej, błędne lub nieaktualne wersje tychże dokumentów. Uporządkowanie stanu technicznego, finansowego i prawnego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami.

Przejmujemy nieruchomości od deweloperów. Zarządzamy nieruchomością na etapie od udziału w odbiorach technicznych budynku, przejęcia dokumentacji nieruchomości przez etap formalnego powstania wspólnoty, wyłonienia lub powierzenia zarządu, prowadzenia wykazu lokali i właścicieli. Zapewniamy stałą łączność z deweloperem w tym interwencji w sprawie usterek i braków oraz w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi Dewelopera - usługa dotyczy budynków maksimum 3-letnich i jej szczegółowy zakres zależy od możliwości prawnych wynikających z umów zakupu lokali.

  • doradztwo prawne,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentacja przed sądami i innymi urzędami,
  • windykacja sądowa i komornicza,

Umowa w tych zakresach zawierana jest przez naszego klienta bezpośrednio ze współpracującymi z nami kancelariami.

Nasza gwarancja jakości

Zatrudniamy najlepszych specjalistów i sprawdzone firmy zewnętrzne zajmujące się takimi usługami jak sprzątanie czy ochrona. Stabilność zatrudnienia, fachowość i odpowiedzialność naszych partnerów biznesowych pozwala nam udzielić gwarancji obejmującej: prawidłowość rozliczeń, kontakt telefoniczny i mailowy z dedykowanym, znanym z imienia i nazwiska administratorem oraz księgowym.

Sprawdź nasze referencje