Menu

O firmie

Zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi i biurowymi. Doświadczenia zdobywaliśmy w kraju i za granicą, dzięki czemu jesteśmy w stanie zadbać o każdy budynek bez względu na jego wiek, standard i stopień zaawansowania technicznego.

Zatrudniamy stały zespół – tylko na umowę o pracę. Stosujemy procedury kontrolujące pracę wszystkich służb serwisowych obsługujących nieruchomość.

Za każdą nieruchomość odpowiada konkretny zespół ludzi (zarządca nieruchomości, administrator, księgowa oraz personel techniczny), co gwarantuje pełną odpowiedzialność i zapewnia łatwy kontakt oraz dobrą komunikację z mieszkańcami.

Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia informatyczne oraz sprawdzone metody usprawniające obsługę nieruchomości i komunikację z mieszkańcami.

Nasi pracownicy mogą pochwalić się znaczącym dorobkiem publicystycznym i szkoleniowym w zakresie zarządzania i księgowości wspólnot mieszkaniowych.

Posiadamy polisę OC w zakresie zarządzania nieruchomościami na kwotę 3 mln złotych.

Specjalizujemy się w obsłudze nowych budynków apartamentowych oraz wielobudynkowych osiedli mieszkaniowych. Mamy doświadczenie w obsłudze takich obiektów od momentu ich zasiedlania, poprzez organizację formalno-prawną nowopowstałej Wspólnoty Mieszkaniowej, organizację pierwszego - tak istotnego dla nowej Wspólnoty - zebrania właścicieli lokali, a także zapewnienie pełnej obsługi serwisowej nieruchomości.

Obsługujemy nieruchomości z rynku wtórnego, a także współpracujemy z firmami deweloperskimi. Rozumiemy i potrafimy pogodzić interes nabywców lokali oraz deweloperów i sprawiamy, że etapy oddawania do użytkowania, sprzedaży lokali oraz powstawania wspólnoty mieszkaniowej są przeprowadzane sprawnie.

Sprawdź nasze referencje
FAQ

Wspólnotę mieszkaniową tworzą wszyscy właściciele jednej lub kilku nieruchomości (gdy przynajmniej jeden z lokali jest wyodrębniony). Musi posiadać własny numer REGON i NIP, konto bankowe i mieć powołany zarząd.

Do uprawnień właścicieli we wspólnocie należą m.in. ocena pracy zarządu, ustalanie wynagrodzenia zarządcy, uchwalanie planu rocznego, podział nieruchomości czy nabycie działki.

Decyzje nieprzekraczające kompetencji zwykłego zarządu, może podejmować zarządca. W pozostałych przypadkach potrzebna jest zgoda właścicieli lokali, podjęta w drodze uchwały (na zebraniu lub przez indywidualne zbieranie głosów przez zarząd).

Do zadań administratora może należeć m.in. utrzymywanie czystości w budynku, prowadzenie prac remontowych i konserwatorskich, przyjmowanie zgłoszeń od lokatorów, kontrola stanu technicznego instalacji.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dn. 24 czerwca 1995 r. o własności lokali obowiązek zwołania zebrania spoczywa na wybranym przez właścicieli zarządzie lub na zarządcy. Musi się ono odbyć co najmniej raz w roku, do końca marca każdego roku kalendarzowego.

Tak, jeśli właściciele dwóch wspólnot mieszkaniowych chcą je połączyć ze sobą, muszą jednomyślnie podjąć uchwały, w których wyrażają na to zgodę oraz na zmianę wysokości udziałów. W konsekwencji obie nieruchomości zostaną przeniesione do jednej księgi wieczystej.

Część wspólną stanowią wszystkie pomieszczenia i instalacje, które służą więcej niż jednemu właścicielowi, np. klatka schodowa, strych, suszarnia, dach itd. Na mocy uchwały właściciele mogą sprecyzować, co dokładnie należy do części wspólnej w ich wspólnocie.

Do opłat eksploatacyjnych zaliczają się wszystkie należności za utrzymanie części wspólnej, za administrację, wodę czy energię elektryczną. Naliczane są proporcjonalnie do powierzchni posiadanego lokalu, zgodnie ze współczynnikiem własności.

Awarie i usterki w godzinach pracy biura można zgłaszać osobiście, telefonicznie nr tel. (022)7406820, mailowo na adres pogotowie.techniczne@pmgpartner.pl. Całodobowo dostępny jest hydraulik pod nr tel. 512112997 oraz elektryk: 509812000.

Współczynnik własności to stosunek powierzchni użytkowej mieszkania do powierzchni użytkowej wszystkich mieszkań. Suma współczynników w całej nieruchomości jest równa 1. Na jego podstawie odbywa się głosowanie udziałami na zebraniach wspólnot oraz wyliczana jest wielkość opłat eksploatacyjnych.