zgłoś awarie nasi klienci nasi klienci

Zarządzanie Nieruchomościami

Poprzez Zarządzanie Nieruchomością rozumiemy wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych (wymienionych w dziale Administracja), rozszerzonych o podejmowanie wszelkich decyzji mających na celu utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym oraz - gdy jest to możliwe - podwyższenie jej wartości rynkowej, a także aktywne doradztwo i planowanie działań służących temu celowi.

Wszystkie podejmowane przez nas działania wykonywane są jednak z pełnym poszanowaniem prawa, a przede wszystkim prawa własności i współwłasności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej Zarządcy Nieruchomości.

Możemy Państwa zapewnić, że powierzenie naszej firmie Zarządzania nieruchomością, w niczym nie ograniczy praw jej właścicieli. Dzięki posiadanemu ubezpieczeniu (w odróżnieniu od Zarządów "społecznych" Zarząd powierzony - sprawowany przez profesjonalnego Zarządcę - zabezpieczony jest posiadaną polisą w zakresie Zarządzania Nieruchomościami), możecie być Państwo spokojni o skutki wszelkich, podejmowanych przez niego działań.


« do góry

copyright © PMG Partner, ul.Zwycięzców 28, Warszawa

pozycjonoawanie & designed by wildmoose

kompleksowa obsługa nieruchomości zarządzanie nieruchomościami administrowanie nieruchomościami obsługa techniczna budynków