Menu

Oferta

 • Administrowanie nieruchomością

  (dla wspólnot posiadających własny zarząd) oraz zarządzanie nieruchomością powierzone w myśl art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.

  • Reprezentujemy interesy wspólnoty wobec firm, instytucji, urzędów oraz dewelopera,
  • Przygotowujemy wszelkie umowy związane z utrzymaniem nieruchomości i nadzorujemy ich realizację,
  • Zlecamy i nadzorujemy usuwanie awarii oraz ich skutków jeśli jej usunięcie należy do instytucji zewnętrznych takich jak wodociągi, dostawcy ciepła i energii elektrycznej,
  • Przygotowujemy, zwołujemy i sprawnie prowadzimy zebrania wspólnoty mieszkaniowej oraz organizujemy i przeprowadzamy w imieniu zarządu w razie potrzeby głosowania nad uchwałami w tzw. trybie obiegowym
  • Przygotowujemy projekty planu gospodarczego i korekt tego planu, po uzyskaniu akceptacji zarządu wspólnoty,
  • Rozliczamy dostawy mediów, w tym zużycie indywidualne,
  • Dokonujemy wszelkich rozliczeń wspólnoty poprzez rachunki bankowe umożliwiające internetowy dostęp bierny i aktywny dla zarządu wspólnoty. Nie prowadzimy obrotu gotówkowego,
  • Prowadzimy księgę obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przepisami prawa budowlanego,
  • Zlecamy kontrole techniczne i okresowe przeglądy nieruchomości oraz urządzeń, stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
  • Zlecamy i nadzorujemy windykację nieuiszczonych należności na rzecz wspólnoty
  • Pomagamy właścicielom lokali w występowaniu z roszczeniami dotyczącymi usunięcia usterek i wad budowlanych wobec dewelopera
 • Obsługa finansowo-księgowa

  Oferujemy obsługę finansowo-księgową na najwyższym poziomie merytorycznym.

  • Prowadzimy księgowość wspólnoty zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrze znamy przepisy podatkowe,
  • Sporządzamy okresowe informacje o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach,
  • Zlecamy, nadzorujemy i aktywnie uczestniczymy w windykacji należności od właścicieli oraz z tytułu pożytków,
  • Na bieżąco analizujemy sytuację finansową wspólnoty i doradzamy w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacji
  • Rozliczamy media, w tym zużycie indywidualne oraz udostępniamy informację dotyczącą rozliczeń poprzez internet (kartoteka on-line)
  • Wraz z bankiem prowadzącym rachunek wspólnoty udostępniamy członkom zarządu możliwość autoryzacji przelewów lub podgląd historii rachunku
  • Udzielamy informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali w godzinach dyżurów telefonicznych oraz poprzez e-mail
  • Administrujemy budynkami w imieniu i na rzecz dewelopera.
 • Obsługa prawna nieruchomości

  Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu jako zarządcy nieruchomości oraz współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w sprawach, których przedmiotem są nieruchomości, jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom i problemom, na które napotykają zarządy wspólnot mieszkaniowych, właściciele poszczególnych lokali lub właściciele całych nieruchomości.
  W zakres tej usługi wchodzi:

  • doradztwo prawne,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentacja przed sądami i innymi urzędami,
  • windykacja sądowa i komornicza,

  Umowa w tych zakresach zawierana jest przez naszego klienta bezpośrednio ze współpracującymi z nami kancelariami.

 • Przejęcie nieruchomości

  Przejmujemy nieruchomości wspólnot, które nie mają uporządkowanych spraw związanych z przejęciem nieruchomości od gminy, developera lub byłego administratora. Należy przez to rozumieć braki w dokumentacji technicznej i prawnej, błędne lub nieaktualne wersje tychże dokumentów. Uporządkowanie stanu technicznego, finansowego i prawnego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami.

  Przejmujemy nieruchomości od deweloperów. Zarządzamy nieruchomością na etapie od udziału w odbiorach technicznych budynku, przejęcia dokumentacji nieruchomości przez etap formalnego powstania wspólnoty, wyłonienia lub powierzenia zarządu, prowadzenia wykazu lokali i właścicieli. Zapewniamy stałą łączność z deweloperem w tym interwencji w sprawie usterek i braków oraz w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi Dewelopera - usługa dotyczy budynków maksimum 3-letnich i jej szczegółowy zakres zależy od możliwości prawnych wynikających z umów zakupu lokali.

 • Konserwacja techniczna budynków

  Zapewniamy obsługę techniczną budynków biurowych, apartamentowców i typowych budynków mieszkalnych. Stosujemy zasadę konserwacji wyprzedzającej tj. takiej, która pozwala uniknąć awarii na skutek zużycia lub zmęczenia elementów instalacji.

  Zatrudniamy oraz współpracujemy z technikami posiadającymi najwyższe kwalifikacje zawodowe i praktykę w utrzymaniu najbardziej zaawansowanych technicznie budynków.

  • Prowadzimy zdalny monitoring instalacji poprzez modem lub internet,
  • Obsługujemy automatykę sterującą oraz następujące instalacje:
   • centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego oraz ciepłej wody użytkowej, w tym obsługę węzłów cieplnych oraz kotłowi olejowych i gazowych,
   • klimatyzacji i wentylacji, wody lodowej w tym agregaty chłodnicze, elektroenergetyczne S.S.N. i S.N.N.
   • oświetlenia - pracownicy firmy zostali przeszkoleni w firmie Philips Lighting Polska,
   • hydrauliczne,
   • sygnalizacji i wykrywania pożaru, systemy ESSER , POLON ALFA , EBL512 , SIEMENS , GE INTERLOGIX ( ARITECH), tryskaczowe i hydrantowe , w tym pompownie,
   • antywłamaniowe DSC , PARADOX , ARITECH,
   • kontroli dostępu - ARITECH oraz domofonowe

Nasza gwarancja jakości

Zatrudniamy najlepszych specjalistów i sprawdzone firmy zewnętrzne zajmujące się takimi usługami jak sprzątanie czy ochrona. Stabilność zatrudnienia, fachowość i odpowiedzialność naszych partnerów biznesowych pozwala nam udzielić gwarancji obejmującej: prawidłowość rozliczeń, kontakt telefoniczny i mailowy z dedykowanym, znanym z imienia i nazwiska administratorem oraz księgowym.

Sprawdź nasze referencje